E-deklaracje. Do czego zostały stworzone?

W roku przeszłym w przybliżeniu 60 milionów Polaków rozliczyło się z podatku dochodowego przy asyście sieci. Co jest genezą okazałej popularności niniejszego podejścia? Z jakiej przyczyny realizacja pit przez Internet ma tylu adeptów?

Co to są e-deklaracje?

Najogólniej mówiąc, jest to system, który przyzwala na rychłe i bezpieczne składanie rozliczeń fiskalnych, bez konieczności udawania się do urzędu skarbowego. Do niedawna z tego ujęcia korzystały przede wszystkim spółki i biura rachunkowe. W dzisiejszych czasach e-pit przesyłać zdoła wszelki podatnik plus ochoczo z tej możliwości Polacy korzystają. Co jest kluczowe – nie wymaga się żadnego podpisu, aby wysłać formularz. Jak to możliwe?

Szybkie rozlicznie z pit

Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można przesłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wespół z aneksami. Ażeby dokonać rozliczenia z fiskusem przystoi przygotowywać:

  • Pit 11
  • Numer PESEL lub NIP
  • Kwotę rozliczenia z minionych lat
  • Adekwatny program do rozliczeń
  • Swoje dane

Korzyści z rozliczenia z systemem E-deklaracje

  • uproszczenia w obsłudze podatników
  • znaczne skrócenie czasu załatwiania kwestii podatkowych
  • zintegrowana obsługa podatnika wiadomość świadczona w jednym miejscu
  •  wiadomość on-line o stanie spraw i stanie konta rozliczeniowego
  • porozumiewanie się droga elektroniczną (podania, poświadczenia, wnioski, …)
  • elektroniczne formularze, (CIT, PIT, VAT, NIP, PCC i inne)
  • elektroniczne płatności (płatności elektroniczne, opłata skarbowa)

Przystoi zaakcentować, że ażeby zrobić użytek z potencjału złożenia poświadczenia rocznego PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za pomocą systemu e-deklaracje, nie ma okazji komunikowania niniejszego faktu do urzędu skarbowego. Zaledwie w przypadku współmałżonków, którzy reflektują rozliczyć nabywane w 2009 roku dochody w całości, małżonek (innymi słowy druga postać określana w deklaracji) ma misje upełnomocnić podatnika (innymi słowy pierwszą osobę przytoczoną w zeznaniu) do złożenia PITu w jego imieniu.